Plan zajęć Jana Olbrychta (20 – 24 marca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (20 – 24 marca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 20 marca 2017, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, na którym omówione zostanie m.in. sprawozdanie dotyczące wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej oddalonych UE. Posłowie będą mieli okazję wymienić poglądy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainenem.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej i debata na temat dochodów i wydatków w unijnym budżecie na rok 2018.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych na temat przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
 • Spotkanie dotyczące dialogu międzywyznaniowego Grupy EPL

Wtorek, 21 marca 2017, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, na którym zostanie dokonany m.in. przegląd programu „Horyzont 2020” i jego ocena.
 • Obchody 60-lecia podpisania Traktatów Rzymskich.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas której odbędzie się debata na temat Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Kontroli Budżetowej na temat zasad mających zastosowanie do budżetu ogólnego UE.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR).
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 22 marca 2017, Bruksela

 • Śniadanie robocze Intergrupy URBAN, pod przedwodnictwem jana Olbrychta, na temat wdrażania agendy miejskiej UE i funkcjonowania specjalnego sekretariatu.
 • Gala wręczenia nagród MEP Awards 2017. Poseł Jan Olbrycht jest nominowany do nagrody w kategorii Rozwój Regionalny.

Czwartek, 23 marca 2017, Bruksela

 • Spotkanie z prezydentami europejskich regionów metropolitalnych.

Piątek, 24 marca 2017, Katowice

 • Spotkanie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach im. Mikołaja Kopernika z okazji obchodów Dni Frankofonii. Jan Olbrycht wygłosi wykład w języku francuskim na temat aktualnych wyzwań Unii Europejskiej.

 

 

<< Wstecz