Plan zajęć Jana Olbrychta (20-24 listopada 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (20-24 listopada 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

 

Poniedziałek, 20 listopad 2017, Katowice

 • Uczestnictwo w jedenastej edycji międzynarodowej konferencji „MIASTO 2017 – ZARZĄDZANIE MIASTEM”, moderacja panelu eksperckiego „Unia Europejska po 2020 roku: przyszłość budżetu i polityki spójności, nowe instrumenty finansowe dla miast”. Poseł Jan Olbrycht jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia.

Wtorek, 21 listopad 2017, Katowice

 • Uczestnictwo w jedenastej edycji międzynarodowej konferencji „MIASTO 2017 – ZARZĄDZANIE MIASTEM”, moderacja panelu eksperckiego „Europejska Agenda Miejska – stan wdrażania, kierunki działań, dobre praktyki”. Poseł Jan Olbrycht jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia.

Środa, 22 listopad, Bruksela

 • Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostanie przedstawione sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Posłowie będą omawiać też wynik negocjacji budżetowych, dotyczących budżetu UE na przyszły rok.
 • Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka, uczestnictwo w wysłuchaniu publicznym na temat prześladowania mniejszości religijnych, w szczególności Chrześcijan.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego posłowie spotkają się z przedstawicielami parlamentów narodowych krajów członkowskich UE, a tematem dyskusji będzie przyszłość polityki spójności po roku 2020.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego omawiana będzie pożądana elastyczność budżetu oraz jego jedność w kontekście Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na okres po 2020 roku. Poseł Jan Olbrycht jest stałym sprawozdawcą Parlamentu w sprawie WRF. Ponadto posłowie będą debatować nad ustanowieniem programu rozwoju przemysłu obronnego, mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności sektora zbrojeniowego UE. Wspólnie z Komisją Kontroli Budżetowej, parlamentarzyści będą dyskutować także o zasadach finansowych budżetu UE.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 23 listopad, Bruksela

 • Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, dotyczące przedłużenia okresu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, dotyczące wdrażania strategii makroregionalnych UE i ustanowienia prawnych ram dla Europejskiego Korpusu Solidarności. Przewidziana jest również wymiana poglądów z Güntherem Oettingerem, Komisarzem Europejskim ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich, na temat kolejnej generacji polityki spójności.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej PE.

Piątek, 24 listopad, Cieszyn

 • Spotkanie klubu PO w Cieszynie.

<< Wstecz