Plan zajęć Jana Olbrychta (2-6 maja 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (2-6 maja 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Wtorek, 2 maja, Bruksela

  • Spotkanie z Dyrektorem wydziału kreatywności UNESCO.
  • Seminarium organizowane przez Intergrupoę URBAN, podczas którego zostanie zaprezentowany raport UNESCO „Kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Jan Olbrycht poprowadzi konferencję.
  • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 3 maja 2017, Bruksela

  • Spotkanie przygotowawcze delegacji Parlamentu Europejskiego do trójstronnych negocjacji. Jan Olbrycht, jako tzw. sprawozdawca cień, będzie reprezentował Grupę EPL.
  • Uczestnictwo w trójstronnym spotkaniu pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, a Radą w ramach procesu negocjacji zmiany rozporządzenia ustanawiającego ogólne przepisy funduszy strukturalnych. Zmiana rozporządzenia pozwoli na pełne finansowanie projektów mających na celu rekonstrukcję zniszczeń wynikających z katastrof naturalnych w krajach członkowskich.

Czwartek, 4 maja 2017, Bruksela

  • Spotkanie na temat energooszczędności budynków.

<< Wstecz