Plan zajęć Jana Olbrychta (19– 25 lutego 2018)

Plan zajęć Jana Olbrychta (19– 25 lutego 2018)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 19 lutego, Bruksela

 • Uczestnictwo we wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej PE z posłami parlamentów narodowych pracującymi nad kwestiami budżetowymi.
 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkania na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.

Wtorek, 20 lutego, Warszawa

 • Spotkania na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.
 • Spotkanie z ministrem finansów Malt na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE z Gunterem Oettingerem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za budżet.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędzie się prezentacja projektu sprawozdania na temat 7 sprawozdania Komisji Europejskiej dot. wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Ponadto odbędzie się wymiana poglądów z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym również za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, w sprawie programu wspierania reform strukturalnych (SRSP).

Środa, 21 lutego, Bruksela

 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Całodniowe posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędzie się dyskusja m. in. na temat preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019.
 • Spotkanie członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 22 lutego, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostanie przyjęte sprawozdanie autorstwa Jana Olbrychta na temat budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku.
 • Spotkanie na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE.

Piątek, 23 lutego, Bruksela

 • Uczestnictwo w konferencji na temat przyszłego wieloletniego budżetu UE organizowanej przez Centrum Studiów Polityki Europejskiej w Brukseli.

Sobota, 24 lutego, Warszawa

 • Udział w Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej.

 

<< Wstecz