Plan zajęć Jana Olbrychta (19-23 czerwca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (19-23 czerwca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 19 czerwca, Wrocław

  • Uczestnictwo w Kongresie Regionów.

Wtorek, 20 czerwca, Bruksela

  • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego zostanie zaprezentowane badanie zlecone przez Departament Tematyczny na temat wniosków wyciągniętych z zamknięcia okresu programowania 2007–2013.
  • Spotkanie z grupą z województwa śląskiego, która na zaproszenie Jana Olbrychta zwiedza Parlament Europejski.
  • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostanie omówiony m. in. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. Ponadto odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat przygotowania wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. Jan Olbrycht będzie uczestniczył w wysłuchaniu jako stały sprawozdawca PE ds. wieloletnich ram finansowych.
  • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 21 czerwca, Bruksela

  • Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat prac Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim oraz stanu wdrażania europejskiej agendy miejskiej.
  • Uczestnictwo w spotkaniu na temat wieloletnich ram finansowych.

Czwartek, 22 czerwca, Bruksela

  • Spotkanie Intergrupy URBAN z koordynatorami 12 partnerstw  europejskiej agendy miejskiej pod przewodnictwem Jana Olbrychta.
  • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Piątek, 23 czerwca, Gdynia

  • Uczestnictwo w dorocznej Konferencji Polskiego Towarzystwa Urbanistów pt. “Dynamika miasta”. Jan Olbryhct będzie moderował dyskusję na temat przepływów i metabolizmu miasta.

<< Wstecz