Plan zajęć Jana Olbrychta (19-23 czerwca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (19-23 czerwca 2017)

Poniedziałek, 26 czerwca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w 7 Forum Spójności. Jan Olbrycht będzie reprezentował Parlament Europejski z ramienia Komisji Budżetowej.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 27 czerwca 2017, Bruksela

 • Uczestnictwo w 7 Forum Spójności. Jan Olbrycht będzie reprezentował Parlament Europejski z ramienia Komisji Budżetowej.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Spotkanie z grupą ekspertów na temat wieloletnich ram finansowych.

Środa, 28 czerwca 2017, Bruksela

 • Spotkanie Grupy EPL.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego G. Oettinger, komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich zaprezentuje dokument refleksyjny Komisji Europejskiej na temat przyszłości finansowania Unii Europejskiej.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Czwartek, 29 czerwca 2017, Bruksela

 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostaną omówione propozycje reform zasobów własnych Unii Europejskiej.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego PE oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów, podczas którego odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat europejskiej agendy miejskiej.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.

<< Wstecz