Plan zajęć Jana Olbrychta (18-22 września 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (18-22 września 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 18 września 2017, Kijów

  • Uczestnictwo w konferencji poświęconej roli religii w integracji europejskiej, ze szczególnym naciskiem położonym na Ukrainę. Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzywyznaniowego Grupy EPL, poprowadzi konferencję.

Wtorek, 19 września 2017, Kijów

  • Uczestnictwo w konferencji poświęconej roli religii w integracji europejskiej.

Środa, 20 września 2017, Łódź

  • Uczestnictwo w konferencji pt. “Rola Miast w Polityce Spójności po 2020 r.” Jan Olbrycht będzie moderował główną debatę konferencji.

<< Wstecz