Plan zajęć Jana Olbrychta (17 – 20 grudnia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (17 – 20 grudnia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Niedziela, 17 grudnia 2017, Podgorica (Czarnogóra)

  • Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Konrada Adenauera w Czarnogórze i Serbii.

Poniedziałek, 18 grudnia 2017, Podgorica

  • Uczestnictwo w wyjazdowym posiedzeniu delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Czarnogórą
  • Spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry, premierem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  • 14. posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra, podczas którego poseł Olbrycht odniesie się do sytuacji gospodarczej Czarnogóry oraz przedakcesyjnego wsparcia finansowego UE.

Wtorek, 19 grudnia 2017, Podgorica

  • Uczestnictwo w wyjazdowym posiedzeniu delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Czarnogórą.
  • Wizyta studyjna projektów współfinansowanych przez Unie Europejską.

<< Wstecz