Plan zajęć Jana Olbrychta (16-20 października 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (16-20 października 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 16 października 2017, Kraków, Bruksela

 • Uczestnictwo w I Kongresie Polityki Miejskiej organizowanym przez Związek Miast Polskich w Krakowie. Jan Olbryct wystąpi w sesji inauguracyjnej Kongres.
 • Uczestnictwo w seminarium na temat nowych technologii w polityce regionalnej organizowanej przez Parlament Europejski.

Wtorek, 17 października 2017, Bruksela

 • Spotkanie z sekretarz generalną Eurocities.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie grupy roboczej ds. budżetu i polityk strukturalnych w ramach Grupy EPL.
 • Uczestnictwo w konferencji na temat wyzwań i możliwości polityki kosmicznej UE w kontekście przyszłych wieloletnich ram finansowych.
 • Uczestnictwo w konferencji na temat europejskiej nagrody urbanistycznej dot. przestrzeni publicznej. Jan Olbrycht podsumuje konferencję jako Przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN.

Środa, 18 października 2017, Bruksela

 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie Grupy EPL.
 • Spotkanie Fundacji Schumana Grupy EPL.

Czwartek, 19 października 2017, Cieszyn

 • Spotkanie Klubu Obywatelskiego w Cieszynie „Rządy prawa w Polsce a sytuacja w UE”

Piątek, 20 października 2017, Warszawa

 • Uczestnictwo w trzecim spotkaniu sieci EMA (European Metropolitan Authorities) organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę. Jan Olbrycht wygłosi główne przemówienie pt. „Rola obszarów metropolitalnych w realizacji Polityki Spójności po roku 2020”.

<< Wstecz