Plan zajęć Jana Olbrychta (15-20 stycznia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (15-20 stycznia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 15 stycznia 2018, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in. na temat czystej energii oraz wdrażania strategii makroregionalnych UE.
 • Spotkanie z rumuńskim ministrem do spraw europejskich na temat wieloletniego budżetu UE po 2020 roku.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 16 stycznia 2018, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia grupy EPL.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in. bilansu estońskiej prezydencji Rady oraz konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 14-15 grudnia 2017 r.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia EPL.
 • Spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego na temat wieloletniego budżetu UE.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 17 stycznia 2018, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE z Gunterem Oettingerem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za budżet.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat programu działań bułgarskiej prezydencji Rady. Ponadto odbędzie się debata z udziałem premiera Irlandii Leo Varadkara na temat przyszłości Europy.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 18 stycznia 2018, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie koordynacyjne członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Intergrupy URBAN, pod przewodnictwem Jana Olbrychta.
 • Debaty podczas sesji parlamentarnej dotyczące m. in. na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i potrzebie reformy zawodów regulowanych oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Sobota, 20 stycznia 2018, Zabrze

 • Udział w XXVI Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

<< Wstecz