Plan zajęć Jana Olbrychta (13 – 17 marca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (13 – 17 marca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 13 marca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Spotkanie na temat rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat równouprawnienia płci oraz wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe.
 • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, podczas którego odbędzie się dyskusja z wiceprzewodniczącym Komisji Jyrkim Katainenem na temat programu prac Komisji (w tym EFIS) zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 14 marca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat kontroli nabywania i posiadania broni oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrkim Katainenem odpowiedzialnym za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjnosc.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie na temat rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 15 marca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej oraz należytej staranności w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
 • Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Gunterem Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 16 marca 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej na temat rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m.in. na temat zintegrowanej strategii UE w sprawie Arktyki oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Ponadto przemówi do eurodeputowanych Justin Trudeau, premier Kanady.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

<< Wstecz