Plan zajęć Jana Olbrychta (13-17 listopada 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (13-17 listopada 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 13 listopad 2017, Gdańsk / Bruksela

 • Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Obszar Metropolitarny Gdańsk – Gdynia – Sopot.
 • Uczestnictwo w Kongresie Smart Metropolia, udział w sesji plenarnej i debacie pt.“Metropolie a polityka krajowa”.
 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in. prześladowania chrześcijan na świecie oraz wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne.
 • Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów z Komisarz ds. Polityki Regionalnej Coriną Crețu.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 14 listopad 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia grupy EPL.
 • Spotkanie grupy eksperckiej EPL na temat Wieloletnich Ram Finansowych.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in.sprawy Paradise papers” oraz współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.
 • Ceremonia wręczenia nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego Lux Prize.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 15 listopad 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas seji pleanrnej m. in. na temat sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce.
 • Uroczyste posiedzenie z udziałem prezydenta Republiki Słowackiej Andreja Kiski
 • Głosowania podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE.
 • Uczestnictwo konferencji na temat inwestycji w infrastrukturę transportową w Europie jako stały sprawozdawca PE w sprawie wieloletniego budżetu UE.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 16 listopad 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie koordynacyjne członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Intergrupy URBAN na temat Urban-Water Agenda 2030.
 • Debaty podczas sesji parlamentarnej dotyczące m. in. łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w Afryce, oraz działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Piątek, 17 listopad 2017, Bruksela

 • Uczestniczącej w trójstronnych negocjacjach w sprawie ustalenia budżetu UE na rok 2018.

Sobota, 18 listopad 2017, Katowice

 • Udział w jury konkurs gwary śląskiej „Po naszymu czyli po śląsku”.

 

<< Wstecz