Plan zajęć Jana Olbrychta (13 – 16 lutego 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (13 – 16 lutego 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 13 lutego 2017, Strasburg

 • Sesja plnarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posidzenie Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej, m. in. na temat przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju oraz sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 14 lutego 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat przyszłości UE. Ponadto, podczas uroczystego posiedzenia przemówi Alexander Van der Bellen, prezydent Republiki Austrii.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie na temat rewizji wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia Grupy EPL.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 15 lutego 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat stosunków handlowych pomiędzy UE a Kanadą oraz Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 16 lutego 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rozwoju regionalnego, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów z Coriną Cretu, komisarz ds. polityki regionalnej na temat zmiany rozporządzenia ogólnego dotyczącego funduszy strukturalnych w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m.in. na temat europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa raz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Ponadto przemówi do eurodeputowanych Justin Trudeau, premier Kanady.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.

 

 

<< Wstecz