Plan zajęć Jana Olbrychta (12– 15 lutego 2018)

Plan zajęć Jana Olbrychta (12– 15 lutego 2018)

Poniedziałek, 12 lutego 2018, Český Těšín, Dublin

  • Spotkanie z władzami miasta Český Těšín na temat współpracy transgranicznej z Cieszynem.
  • Uczestnictwo w delegacji Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego w Irlandii.

Wtorek, 13 lutego 2018, Carlow, Dublin

  • Wizyta w Instytucie Technologiczny w Carlow zajmującym się wspieraniem innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Spotkanie z ministrem odpowiedzialnym za sprawy europejskie, ministrem finansów oraz posłami w irlandzkim parlamencie.

Środa, 14 lutego 2018, Dublin

  • Spotkania z osobami prowadzącymi projekty współfinansowane przez Europejki Fundusz Społeczny.

<< Wstecz