Plan zajęć Jana Olbrychta (11-14 grudnia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (11-14 grudnia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 11 grudnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in. unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz umowy o partnerstwie UE–Kazachstan.
 • Kolacja przedświąteczna Delegacji PO-PSL.

Wtorek, 12 grudnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie przygotowawcze członków Komisji Budżetowej z ramienia grupy EPL.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE.
 • Debaty podczas sesji plenarnej dotyczące m. in. na temat przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz na temat europejskiej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej.
 • Spotkanie członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia EPL.
 • Uczestnictwo w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Środa, 13 grudnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie w ramach dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego Grupy EPL.
 • Debaty podczas sesji plenarnej m. in. na temat przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia oraz stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem.
 • Uroczyste wręczenie Nagrody im. Sacharowa demokratycznej opozycji w Wenezueli.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie na temat wieloletniego budżetu UE.
 • Posiedzenie Grupy EPL.

Czwartek, 14 grudnia 2017, Strasburg

 • Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego.
 • Spotkanie koordynacyjne członków Komisji Rozwoju Regionalnego z ramienia Grupy EPL.
 • Spotkanie Intergrupy URBAN, pod przewodnictwem Jana Olbrychta.
 • Debaty podczas sesji parlamentarnej dotyczące m. in. na temat prac Komisji Petycji w roku 2016 oraz łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.
 • Głosowania podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

<< Wstecz