Plan zajęć Jana Olbrychta (10-13 lipca 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (10-13 lipca 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 10 lipca, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego odbędą się warsztaty na temat rolnictwa i rocznej procedury budżetowej UE. Odbędzie się również dyskusja na temat projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w budżecie na rok 2017 i 2018.
 • Kolacja z dziennikarzami z województwa śląskiego.

Wtorek, 11 lipca, Bruksela

 • Spotkanie z dziennikarzami z województwa śląskiego, która na zaproszenie Jana Olbrychta przebywa w Parlament Europejski.
 • Spotkanie na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Spotkanie koordynatorów Komisji Budżetowej.
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego zostaną omówione m. in. aspekty i implikacje budżetowe pakietu Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego.
 • Spotkanie Delegacji PO-PSL.

Środa, 12 lipca, Bruksela

 • Śniadanie z polskimi korespondentami w Brukseli na temat wieloletnich ram finansowych.
 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędą się warsztaty na temat strategii makroregionalnych UE. Ponadto odbędzie się wymiana poglądów z Jaakiem Aabem, ministrem administracji publicznej, urzędującym przewodniczącym Rady unii Europejskiej, na temat priorytetów prezydencji estońskiej.
 • Spotkanie z polską delegacją do Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku.
 • Uczestnictwo w spotkaniu na temat wieloletnich ram finansowych.

Czwartek, 13 lipca, Bruksela

 • Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego odbędzie się wymiana poglądów z Margreth Vestager, komisarz ds. konkurencji, na temat zasad pomocy państwa oraz polityki spójności oraz z komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu na temat niedawnego i przyszłego rozwoju sytuacji w dziedzinie polityki spójności.

 

 

<< Wstecz