Plan zajęć Jana Olbrychta (10 – 12 kwietnia 2017)

Plan zajęć Jana Olbrychta (10 – 12 kwietnia 2017)

W bieżącym tygodniu poseł Jan Olbrycht weźmie udział w następujących spotkaniach:

Poniedziałek, 10 kwietnia, Warszawa, Bruksela

  • Uczestnictwo w Warszawskim Śniadaniu Miejskim organizowanym przez Związek Miast Polskich, Sekretariat Habitat III oraz Bank Gospodarstwa Krajowego na temat wrażania Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Jan Olbrycht odniesie się do kwestii wdrażania światowej Agendy w Unii Europejskiej i roli europejskiej agendy miejskiej.

Wtorek, 11 kwietnia 2017, Bruksela

  • Spotkanie z sekretariatem technicznym agendy miejskiej UE.
  • Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR.
  • Uczestnictwo w konferencji na temat „smart villages”.
  • Spotkanie na temat Europejskiej Stolicy Innowacji.
  • Spotkanie dotyczące dialogu międzywyznaniowego Grupy EPL.

Środa, 12 kwietnia 2017, Bruksela

  • Spotkanie z przedstawicielami Eurocities na temat przyszłości polityki spójności po 2020 r.
  • Spotkanie na temat działalności Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim.

<< Wstecz