PE przyjął swoje stanowisko ws przyszłych finansów UE

PE przyjął swoje stanowisko ws przyszłych finansów UE

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie autorstwa Jana Olbrychta (EPL) i Isabelle Thomas (S&D) przedstawiające oczekiwania co do następnego wieloletniego budżetu Unii. Europosłowie apelują o utrzymanie na obecnym poziomie polityki spójności i polityki rolnej, oraz o zapewnienie finansowania nowych europejskich priorytetów.

 

„Parlament uważa, że Unia nie powinna rezygnować ze swoich ambicji po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. Musi być to odpowiednio odzwierciedlone w budżecie unijnym. Jesteśmy przeciwni cięciom polityki spójności i polityki rolnej, z których do Polski trafiają corocznie miliardy euro. Uważamy także, że trzeba wzmocnić działania Unii w obszarze rozwoju i badań, oraz wesprzeć w większym stopniu młodych obywateli Europy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzebne są również środki finansowe na nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym czy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.” – mówił po głosowaniu Jan Olbrycht.

 

Na wiosek posłów PO w stanowisku Parlamentu znalazł się zapis wzywający do utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, który wspierałby społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe działające w dziedzinach związanych z demokracją i prawami człowieka.

 

Parlament wyliczył, że poziom budżetu, który potrzebny jest do realizacji jego wizji UE wynosi 1.3% PNB Unii. „Jeżeli państwa członkowskie chcą obniżyć ten poziom, powinny jasno określić, z których wspólnych działań chcą zrezygnować.” – podkreślił Jan Olbrycht.

 

Europoseł PO zaznaczył, iż stanowisko PE, którego był współautorem ilustruje zarówno polityczne priorytety i wielkość budżetu, jak również jego strukturę i mechanizmy działania. „Prezentując swoją wizję finansów Unii, Parlament wybiera określony model Unii Europejskiej” – podkreślił.

<< Wstecz