Październik 2018: sesja plenarna

Październik 2018: sesja plenarna

1. października europosłowie ponownie zgromadzą się w gmachu Parlamentu Europejskiego we Francji, aby rozpocząć czterodniowe obrady plenarne. W tym miesiącu na posiedzeniach deputowani będą poruszą kwestię integracji przepisów europejskim w aspekcie norm emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych oraz swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE.W ramach dialogu z przywódcami europejskimi, posłowie do Parlamentu Europejskiego będą mieli okazję wysłuchać przemówienia Milo Dukanovica, prezydenta Czarnogóry oraz debatować z premierem Estonii Jürim Ratasem na temat przyszłości Europy. Do innych ważnych tematów poddanych debacie należą m.in kwestia uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz szczegóły wkładu UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka.  W ramach debaty na aktualny temat, eurodeputowani poruszą temat dochodu minimalnego w sprawiedliwej Europie jako prawo obywateli. W środę przedstawione zostanie także oświadczenie Rady i Komisji dot. sytuacji praworządności w Rumunii, ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym UE oraz dot. nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej w regionie Morza Śródziemnego: wspierania władz lokalnych i regionalnych.

Na sali plenarnej w Strasburgu omówiona zostanie również sytuacja w Jemenie. Ponadto europosłowie odbędą szereg debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, w tym: pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora oraz masowymi arbitralnymi zatrzymaniami Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur. Posiedzenia sesji plenarnej rozpoczną się w poniedziałkowe popołudnie będą trwały 4 dni i zakończą się w czwartek 4. października.

Obrady sesji plenarnej są transmitowane na stronie Parlamentu Europejskiego.

 

 

<< Wstecz