Parlament rozpoczyna sesję plenarną w Brukseli

Parlament rozpoczyna sesję plenarną w Brukseli

W dniach 29-30 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli trwa sesja plenarna. Pierwszego dnia obrad odbędzie się ostatnia dyskusja na temat budżetu UE na przyszły rok. Jan Olbrycht był członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego uczestniczącej w negocjacjach budżetowych. Następnie posłowie będą debatować o stanie unii energetycznej w bieżącym roku, a także o pakiecie dotyczącym sprawiedliwego opodatkowania. Kolejnymi kwestiami, które zostaną poddane dyskusji będzie ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju. Swoje oświadczenie na temat sytuacji w Jemenie wygłosi wiceprzewodnicząca Komisji, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Czwartkowe debaty rozpoczną się od dyskusji na temat wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności oraz klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Następnie posłowie przejdą do głosowań, których najważniejszym punktem będzie przyjęcie wynegocjowanego budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok. Pozostałe głosowania będą dotyczyć między innymi: utworzenia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, a także uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię i Grecję.

Zdjecie: © European Union 2014

<< Wstecz