Parlament Europejski przyjął wieloletni budżet Unii

Parlament Europejski przyjął wieloletni budżet Unii

Dziś w południe w Parlamencie Europejskim odbyło się poprzedzone debatą głosowanie dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Po wielomiesięcznych negocjacjach Parlament zaakceptował w końcu wieloletni budżet Unii i zatwierdzone zostały środki finansowe na następne 7 lat.

Poseł Jan Olbrycht, jako członek Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Budżetowej w PE oraz sprawozdawca do rozporządzenia na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wziął udział w porannej debacie.  Podkreślił, że dzisiejsze głosowanie będzie przez niektórych odbierane jako umiarkowany sukces, a przez innych jako katastrofa, gdyż pomimo długich negocjacji, nie cały Parlament został usatysfakcjonowany końcowym wynikiem.

Trzeba powiedzieć, że były to wyjątkowe negocjacje. Po pierwsze, ponieważ kampania przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu  już się zaczęła. Po drugie, ponieważ trwały w czasie kryzysu i dlatego możemy śmiało powiedzieć, że w tej sytuacji wypracowaliśmy możliwie najlepszy rezultat. Po trzecie, ponieważ trzeba było rozwiązać problemy związane z Traktatem Lizbońskim, a mianowicie ze słabą pozycją Parlamentu Europejskiego w kwestii ustalania wieloletnich budżetów. Po raz pierwszy, Parlament próbował zawalczyć o swoją pozycje i dążył do osiągnięcia jak najlepszego kompromisu” mówił Jan Olbrycht w czasie posiedzenia plenarnego.

Zatwierdzone dzisiaj Wieloletnie Ramy Finansowe opiewają na 960 miliardów euro na pokrycie zobowiązań oraz 908 miliardów euro na płatności (w cenach z roku 2013). Polska jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Z tej kwoty w następnych latach Polska otrzyma w sumie 105,8 miliarda euro, w tym 72,9 miliarda euro w ramach polityki spójności oraz 28,5 miliarda euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

„Dzisiejsze głosowanie wykazuje, że Parlament Europejski nie cofa się przed odpowiedzialnością za funkcjonowanie Unii i za umożliwienie wdrażania programów europejskich. Pokazuje także, że Parlament w sposób konstruktywny proponuje zmiany w funkcjonowaniu budżetu na najbliższe lata. Dzisiejsze głosowanie otwiera drogę do finalnego zatwierdzenia ram prawnych dla poszczególnych polityk unijnych na następne lata.” – komentował po głosowaniu Jan Olbrycht.

Oglądaj debatę podczas sesji plenarnej z udziałem Jana Olbrychta.

<< Wstecz