Parlament Europejski gotowy do negocjacji ws. rewizji wieloletniego budżetu UE

Parlament Europejski gotowy do negocjacji ws. rewizji wieloletniego budżetu UE

Parlament Europejski potwierdził dziś swoje stanowisko w sprawie rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Autorem przyjętej rezolucji na ten temat jest poseł Jan Olbrycht.

„Żądamy rewizji wieloletniego budżetu Unii na podstawie przeglądu dotychczasowego funkcjonowania WRF, a nie z własnych ambicji. W wyniku naszych debat, wysłuchań publicznych, ale również bazując na informacjach z Komisji Europejskiej, doszliśmy do wniosku, że zmiany są absolutnie konieczne. Z zadowoleniem odnotowujemy, że Komisja Europejska podziela naszą analizę.” – mówił Jan Olbrycht, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletniego budżetu UE.

W przygotowanej przez posła Olbrychta rezolucji posłowie odnoszą się do pakietu propozycji Komisji Europejskiej dotyczących rewizji wieloletniego budżetu Unii z września. Wyrażają przekonanie, że rewizja wieloletnich ram finansowych stanowi wyjątkową okazję do zareagowania na trudności budżetowe zagrażające obecnie wiarygodności Unii Europejskiej. W związku z tym wzywają Radę do zapewnienia wiarygodnego, spójnego, realistycznego i zrównoważonego budżetu UE na pozostałe lata obecnej perspektywy.

W przyjętym dokumencie Parlament potwierdza swoje stanowisko negocjacyjne zawarte w raporcie autorstwa Jana Olbrychta z lipca.  Ponownie apeluje m.in. o pełne zrównoważenie – związanych z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – cięć dotyczących programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”. Wzywa także do kontynuowania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wnioskuje o wzrost dostępnych środków na walkę z kryzysem migracyjnym i uchodźczym. Postuluje wreszcie o znaczne zwiększenie elastyczności europejskiego budżetu, by móc efektywnie reagować na nowe wyzwania.

„Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia natychmiastowych rozmów z Radą na temat proponowanych zmian. Jesteśmy do tych rozmów przygotowani. Wszystko po to, aby budżet funkcjonował prawidłowo – przed nami pozostałe cztery lata obecnej perspektywy finansowej.” – podkreślił Jan Olbrycht.

<< Wstecz