Open Days 2014 – Europejski Tydzień Miast i Regionów

Open Days 2014 – Europejski Tydzień Miast i Regionów

12 edycja Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Open Days 2014 rozpoczyna się już dzisiaj! Od 6 do 9 października około 6 000 uczestników spotka się w Brukseli, aby debatować nad zreformowaną europejską polityką spójności oraz jej wkładem w gospodarczy rozwój Unii Europejskiej oraz tworzenie miejsc pracy. Ta coroczna impreza jest współorganizowana przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów przy współpracy miast i regionów UE.

Oficjalne otwarcie Open Days jest zaplanowane na poniedziałek 6 października w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Następnie odbędzie się wspólne posiedzenie parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów. Jak co roku Jan Olbrycht aktywnie będzie uczestniczył w debatach organizowanych w Brukseli. We wtorek poseł weźmie udział w panelu na temat modelu zarządzania opartego na przykładzie Konwentu Burmistrzów organizowanym przez Energy Cities. W czwartek z kolei Jan Olbrycht podsumuje całodniowe, pierwsze spotkanie Sieci rozwoju obszarów miejskich.

Więcej informacji na temat Open Days 2014

<< Wstecz