O krok od zakończenia prac nad rewizją WRF

O krok od zakończenia prac nad rewizją WRF

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji budżetowej posłowie dyskutowali na temat rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF). Sprawozdawcą Parlamentu w tej sprawie jest Jan Olbrycht.

Rozmowy i negocjacje dotyczące zmiany wieloletniego budżetu UE toczą się już od wielu miesięcy. Dzisiejsza dyskusja w Parlamencie jest odpowiedzią na przekazanie niedawno stanowisko państw członkowskich w tej sprawie, które wymaga zatwierdzenia Parlamentu Europejskiego. Podczas posiedzenia komisji budżetowej zaprezentowane zostały dwa sprawozdania autorstwa Jana Olbrychta, które umożliwią przeprowadzenie tej procedury.

<< Wstecz