Nowa forma pomocy technicznej dla państw członkowskich

Nowa forma pomocy technicznej dla państw członkowskich

Komisja budżetowa przyjęła dzisiaj opinię autorstwa Jana Olbrychta w sprawie utworzenia nowego instrumentu pomocy technicznej dla państw członkowskich. Program wsparcia reform strukturalnych będzie oferować pomoc w procesie przygotowywania i wdrażania reform instytucjonalnych, strukturalnych i administracyjnych, które przyczyniają się m.in. do skuteczniejszego i wydajniejszego wykorzystania funduszy europejskich. W szczególości wspierane będą działania związane z wdrażaniem rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania gospodarczego. Program zaplanowany jest na lata 2017-2020 i obejmuje szereg obszarów polityki, które będą mogły być nawet całkowicie finansowane z budżetu UE.

<< Wstecz