Najnowsza publikacja Grupy EPL poświęcona Polityce regionalnej UE

Najnowsza publikacja Grupy EPL poświęcona Polityce regionalnej UE

Ukazała się najnowsza publikacja Grupy Europejskiej Partii Ludowej – „Polityka regionalna UE. Narzędzie wzrostu i zatrudnienia”. Wydawnictwo obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z nowymi ramami polityki regionalnej Unii Europejskiej stanowiącej siłę napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie, a także służącej ograniczaniu nierówności gospodarczych i społecznych, występujących pomiędzy regionami Wspólnoty. Publikacja prezentuje przegląd priorytetów Grupy, które mają pomóc w zagwarantowaniu pozytywnego wpływu funduszy europejskich na życie obywateli UE.

W rozdziale poświęconym partnerstwu z regionami poseł Jan Olbrycht prezentuje nowe zasady wykorzystywania środków z finansowych UE, które przyznają władzom lokalnym i regionalnym większy wpływ ich wydatkowanie.

Regiony zyskały elastyczny fundusz inwestycyjny, który umożliwi im optymalne wykorzystywanie pieniędzy z Unii. – podkreśla w publikacji Jan Olbrycht

Posłowie Grupy EPL odegrali istotną rolę w kształtowaniu nowej polityki regionalnej Unii o budżecie w wysokości ponad 350 mld euro.

Zapraszamy do lektury: Polityka regionalna UE. Narzędzie wzrostu i zatrudnienia

<< Wstecz