Mini sesja plenarna w styczniu w Brukseli

Mini sesja plenarna w styczniu w Brukseli

W środę, 29. stycznia, odbędzie się wznowienie sesji parlamentarnej w Brukseli. Posiedzenie rozpocznie się od upamiętnienia ofiar Holokaustu w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz.

Europarlamentarzyści będą podejmować temat Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Po debatach odbędą się głosowania.

Natomiast w dalszej części posiedzenia, Josep Borrell – wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, podczas swojego oświadczenia poruszy zagadnienie praw ludów tubylczych oraz nowelizacji ustawy o obywatelstwie indyjskim. Następnie, Rada i Komisja przedstawią problem pogarszającej się sytuacji humanitarnej na wyspach greckich, z naciskiem
na dzieci. Co więcej, w treści swoich oświadczeń, Rada i Komisja będą odnosić się do problemów zapewnienia ochrony, relokacji i łączenia rodzin.

W kolejnej części obrad Komisja przedstawi oświadczenie, które z kolei będzie odnosić się do planu Strategii UE na rzecz mobilności i transportu oraz środków potrzebnych na jej zapewnienie do roku 2030 i w latach kolejnych. Środową sesję zakończą minutowe wystąpienia europosłów.

Następnego dnia mini-sesji plenarnej posiedzenie rozpocznie oświadczenie Komisji, które będzie dotyczyć programu prac Komisji na 2020 rok. Dodatkowo zostaną przeprowadzone głosowania, związane z ustanowieniem kalendarza sesji Parlamentu na 2021 i 2022 rok, wspólnego standardu ładowarek do urządzeń radiowych, różnicą wynagrodzenia ze względu na płeć i nowelizacją ustawy
o indyjskim obywatelstwie.

źródło: https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/coming-up-in-brussels-brexit-better-pay-for-women-and-remembering-the-holocaust_N01-PUB-200124-CMUP_ev

<< Wstecz