Mini-sesja plenarna w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Mini-sesja plenarna w Parlamencie Europejskim w Brukseli

28-29 LISTOPAD – sesja plenarna w Brukseli

 

W dniach 28-29 listopada odbędzie się mini-sesja plenarna w Brukseli. Po wznowieniu obrad eurodeputowani rozpoczną cykliczną debatę na temat przyszłości Europy. Tym razem, zaproszono do Brukseli premiera Danii – Larsa Løkke Rasmussen’a. W dalszej kolejności, europosłowie wysłuchają stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej strategii Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w nawiązaniu do postanowień paryskich. Podczas środowych obrad, eurodeputowani pochylą się także nad sprawozdaniami na temat państw byłej Jugosławii: Serbii, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Czarnogóry, w związku z unijną misją stabilizacyjną.

Na czwartkowym spotkaniu na sali plenarnej Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), poruszy temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnością. Natomiast w okolicach południa, europosłowie wezmą udział w głosowaniach, rozpoczynając od kwestii uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Jeszcze tego samego dnia podczas sesji plenarnej, eurodeputowani poświęcą czas sprawie obrony wolności akademickiej w związku z zewnętrzną działalnością Unii Europejskiej.

Podczas czwartkowego plenum europosłowie powrócą do kwestii poruszanej już podczas sesji plenarnej w Strasburgu – debaty na temat roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w sporach transgranicznych w sprawach rodzinnych.

 

Transmisja obrad mini-sesji plenarnej w Brukseli, jak i wszelkie dokumenty podlegające obradom, są każdorazowo dostępne na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego w zakładce „Posiedzenia plenarne”.

 

 

 

 

 

<< Wstecz