Marcowa sesja plenarna w Strasburgu

Marcowa sesja plenarna w Strasburgu

Pierwsza marcowa sesja plenarna w Strasburgu

W Strasburgu, między 11 a 14 marca, odbędzie pierwsza z dwóch zaplanowanych na marzec sesji plenarnych.

Punktualnie o godzinie 17:00 w poniedziałek nastąpi trzecie w tym roku wznowienie obrad Parlamentu Europejskiego, po którym posłowie przejdą do debaty na temat Europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych. Tego dnia do debaty zostaną podniesione również takie tematy jak: akt ws. cyberbezpieczeństwa czy Europejska inicjatywa obywatelska. Wieczorem na forum Parlamentu Europejskiego zostanie poruszony temat umowy o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy UE a Wietnamem, ale również przedstawione zostanie sprawozdanie o aktualnych stosunkach politycznych na linii UE – Rosja.

Gościem specjalnym tej sesji plenarnej będzie premier Słowacji Peter Pellegrini i to właśnie od debaty z nim o godzinie 10:00 Parlament rozpocznie wtorkowe posiedzenie. Wczesnym popołudniem Parlament rozpocznie serie glosowań, posłowie określą swoje stanowiska w sprawie m.in. ochrony danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego czy np. elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego. Późne popołudnie i wieczór zdominują debaty, w tym debata na temat Afganistanu ale również Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino. Wtorkowe posiedzenie zamknie sprawozdanie o wytycznych dotyczących budżetu na rok 2020 przedstawione przez reprezentanta Komisji Budżetowej.

Na środę zaplanowane są trzy panele debat przerywane dwoma sesjami głosowań. Niemalże całodniowe posiedzenie parlamentu rozpocznie się o godzinie 9:00 dyskusją na temat zmian klimatycznych, w czasie której swoje stanowiska w tej sprawie przedstawią przedstawiciele wszystkich partii politycznych. Drugi panel debat rozpocznie się od sprawozdania przedstawicieli komisji budżetowej na temat „utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego”. Głosowania tego dnia będą dotyczyć m.in.: zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanie, projektu zmiany Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ostatniego dnia sesji plenarnej będzie można wysłuchać debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Po tej debacie Parlament Europejski zajmie oficjalne stanowisko i przeprowadzi głosowanie nad projektem rezolucji w tej sprawie.

Jak zwykle transmisje z obrad sesji plenarnej, jak i wszystkie dokumenty podlegające obradom można śledzić na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego w zakładce Posiedzenia plenarne.

<< Wstecz