Listopad w Strasbourgu: Głosowanie Sprawozdania okresowego WRF przygotowanego przez Jana Olbrychta

Listopad w Strasbourgu: Głosowanie Sprawozdania okresowego WRF przygotowanego przez Jana Olbrychta

Listopad w Strasbourgu: Głosowanie Sprawozdania okresowego WRM przygotowanego przez Jana Olbrychta

 

Od poniedziałku do czwartku, w dniach 12-15 listopada odbędzie się przedostatnia, w tym roku kalendarzowym, sesja plenarna w Strasbourgu. Po wznowieniu obrad, europosłowie rozpoczną wspólną debatę w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który tworzą: sprawozdanie nt. efektywności energetycznej, zarządzania unią energetyczną oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Na poniedziałkowym plenum eurodeputowani pochylą się także nad kwestią norm minimalnych dla mniejszości w UE, cyfryzacji na rzecz rozwoju tj. ograniczenia ubóstwa za pomocą technologii oraz pomocy rozwojowej UE w dziedzinie edukacji. Kluczowym momentem sesji listopadowej sesji plenarnej jest prezentacja na plenum Sprawozdania okresowego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia, współprzygotowanego przez Jana Olbrychta. Parlament zagłosuje nad projektem nowego wieloletniego budżetu 2021-27 oraz reformy systemu zasobów własnych. Projekt będzie poddany głosowaniu w środę na strasburskim posiedzeniu plenarnym, po uprzednim przyjęciu na posiedzeniu komisji budżetowej PE 5. listopada 2018 w Brukseli. Z kolei popołudniu, europosłowie spotkają się w sali plenarnej na cyklicznej debacie na temat przyszłości Europy. Tym razem, do Francji zaproszona została kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Ważnym punktem wtorkowych obrad będą dyskusje nad Układami o stowarzyszeniu UE z Gruzją i Mołdawią. Dzień później, w środę, odbędzie się wystąpienie prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramaphosy oraz debata poświęcona wizom humanitarnym.

 

Transmisja obrad sesji plenarnej w Strasbourgu, jak i wszelkie dokumenty podlegające obradom, są każdorazowo dostępne na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego z zakładce „Posiedzenia plenarne”: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html.

<< Wstecz