Listopad na sali plenarnej w Strasbourgu

Listopad na sali plenarnej w Strasbourgu

Po miesięcznej przerwie eurodeputowani powracają do Strasbourga, aby na posiedzeniu plenarnym podjąć wspólne decyzje, które będą efektem końcowym pracy legislacyjnej realizowanej w komisjach parlamentarnych oraz grupach politycznych. Tak jak zawsze, sesja we francuskiej siedzibie Europarlamentu potrwa 4 dni, od poniedziałku do piątku. W listopadzie na agendzie sesji plenarnej powraca kwestia klimatu i „klimatycznego pogotowia kryzysowego”. Temat ten pojawi się na plenum już w poniedziałek w kontekście konferencji ONZ dot. zmiany klimatu.  Obok środowiska, poruszone zostaną m.in kwestie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. We wtorek z kolei odbędzie się tzw. uroczyste posiedzenie i wystąpienie Ołeha Sencowa, laureata nagrody im. Sacharowa. Tuż  po nim nastąpi szereg głosowań. Wieczorem, ważnym punktem porządku obrad stanowi debata dot. projektu budżetu na rok 2020r. Samo głosowanie nad budżetem odbędzie się w środę. Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu Jan Olbrycht uczestniczył z ramienia Parlamentu Europejskiego w posiedzeniu komitetu pojednawczego, w ramach tzw. koncyliacji.  Komitet ten wypracował warunki wspólnego projektu budżetowego z członkami Rady. Wysokość przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej została ustalona na prawie 169 miliardów euro w tzw. zobowiązaniach. Kolejnym etapem procedury budżetowej jest zatwierdzenie przez Parlament i Radę wspólnego tekstu opracowanego przez komitet pojednawczy w terminie 14 dni od daty jego uzgodnienia. Właśnie to zatwierdzenie będzie przedmiotem środowego głosowania w Strasburgu.

            W środę rano – kolejne ekscytujące wydarzenie: przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji. Należy wspomnieć, że na samo południe zaplanowana głosowaniem nad wyborem Komisji. Co więcej, tego samego dnia odbędzie się wręczenie Nagrody LUX. O Nagrodę walczą filmy, które dotykają sedna problemów poruszających europejską opinię publiczną.

            W ramach debat na aktualne tematy na agendzie pojawią się m.in rozwój partnerstwa wschodniego, sytuacja w Izraelu i Palestynie, sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Natomiast czwartkowe Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa obejmą tym razem kwestię wolności religijnej w Algierii, kubańską sprawę Joségo Daniel Ferrery oraz sytuacje na Haiti.

Sesję, jak za każdym razem, zamknie szereg głosowań nad tekstami, nad którymi debata została zamknięta

Należy pamiętać, że agenda sesji plenarnej może ulec zmianie. Niezmiennie natomiast obrady można śledzić na żywo na stronie PE.

Jak działa sesja plenarna? Zapoznaj się z krótką prezentacją przygotowaną przez Parlament Europejski!

<< Wstecz