Kwiecień: Posiedzenie plenarne w Brukseli

Kwiecień: Posiedzenie plenarne w Brukseli

3-4 kwietnia 2019r. eurodeputowani po raz ostatni w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, zgromadzą się na sali obrad plenarnych w Brukseli w ramach tzw. mini-sesji plenarnej. Obrady wznowione zostaną we wtorek o godzinie 15:00. Według wstępnego porządku obrad, kwietniową mini-sesję rozpocznie cykliczna debata o przyszłości Europy. Tym razem, w ramach cyklu spotkań z polityki zagranicznej wystąpi premier Szwecji, Stefan Löfven. Ważnymi punktami wtorkowych obrad będą debaty nad wspólnym rynkiem wewnętrznym gazu naturalnego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa, wzmocnienie bezpieczeństwa dowodów tożsamości obywateli Zjednoczonej Europy, a także kwestie związane z cłami oraz stanowisko Rady i Komisji dotyczące relacji UE -Chiny. Z kolei w środę, debaty zdominuje kwestia równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym odnośnie rodziców i opiekunów oraz dyskusja nt. paneuropejskiego produktu emerytalnego. Mini-sesję zamknie szereg głosowań.

Pełna wersja agendy dostępna jest na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html

Co więcej, korzystając z powyższego odnośniki można śledzić obrady każdego posiedzenia plenarnego na żywo korzystając z transmisji udostępnionej przez Parlament Europejski.

<< Wstecz