Konferencja miejska w Bułgarii

Poseł Jan Olbrycht wziął udział w konferencji na temat wymiaru miejskiego polityki spójności, która odbyła się 9 listopada 2012 w Sofii w Bułgarii.

Jako Przewodniczący Intergrupy URBAN oraz sprawozdawca projektu rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poseł Jan Olbrycht wygłosił wystąpienie o nowym kształcie EFRR w latach 2014-2020 oraz związanymi z tym wyzwaniami w rozwoju obszarów zurbanizowanych. Debaty dotyczyły przede wszystkim sposobów finansowania rozwoju obszarów miejskich, konkurencyjności miast, ich zrównoważonego rozwoju, a także wymiany dobrych praktyk w wykorzystaniu miast, jako lokomotyw rozwoju gospodarczego i społecznego.

W konferencji uczestniczyli również wysocy rangą politycy bułgarscy, m.in.: Premier Bułgarii Boyko Borissov, Liliana Pavlova, Minister Rozwoju Regionalnego Bułgarii, Yordanka Fandakova, Burmistrz Sofii, Tsetska Tsacheva, Marszałek Zgromadzenia Narodowego, a także Pan Tomislav Donchev, Minister odpowiedzialny za wykorzystanie środków europejskich w Bułgarii.

<< Wstecz