Konferencja Grupy EPL o migracji i roli kościoła

Konferencja Grupy EPL o migracji i roli kościoła

Jan Olbrycht poprowadził wczoraj część konferencji na temat roli kościoła wobec problemu migracji oraz wyzwań społecznych w dobie kryzysu gospodarczego w Europie zorganizowanej przez Grupę EPL w Parlamencie Europejskim.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ubóstwa, wykluczenia społecznego i tragedii humanitarnych. Podczas spotkania prelegenci podkreślali, że kościelna praca społeczna odgrywa niezwykle ważną rolę obok działań prowadzonych przez instytucje państwowe i unijne. Ponadto zwracano uwagę na to, że pojęcie kościoła obejmuje wszystkich chrześcijan.

Poseł Jan Olbrycht w swoim przemówieniu wymienił różne wymiary migracji: socjalny, prawny, ekonomiczny, polityczny i moralny. Wymiar moralny migracji uznał za najbardziej skomplikowany, ponieważ jest on związany z debatą o godności i wartościach. Zdaniem Jana Olbrychta debata o wartościach jest nam potrzebna, zwłaszcza ze względu na długoterminową perspektywę polityki migracji.

Zobacz film podsumowujący konferencję

<< Wstecz