Kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Dzisiaj po południu rozpoczyna się pierwsza z dwóch przewidzianych na październik sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Poniedziałkowe debaty będą dotyczyły m. in. kwestii wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE, zwalczania cyberprzestępczości czy stosunków politycznych UE z ASEAN (państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej). We wtorek odbędzie się poranna debata na temat stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie Brexitu. Po południu z kolei posłowie odniosą się do oświadczenia Komisji Europejskiej i Rady na temat tysięcy anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażania rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. Ponadto odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa statków pasażerskich.

W środę w swoim oświadczeniu Komisja Europejska i Rada przedstawią przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 19–20 października. Posłowie przedyskutują również kwestie paktu fiskalnego i jego włączenia do ram prawnych UE. W obecności przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego Klausa-Heinera Lehnegoodbedzie się prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok.

Sesje plenarna zakończą czwartkowe głosowania poprzedzone debatą na temat systemów penitencjarnych i warunków panujących w więzieniach oraz nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.

Zdjęcie: © European Union 2015

<< Wstecz