Klucz do rozwoju polskich miast – debata

Klucz do rozwoju polskich miast – debata

Sukces ośrodków miejskich musi bazować konsekwentnym wprowadzaniu w życie długofalowych strategii. Narzędzia, w tym także atrybuty finansowe, Unia Europejska dzięki staraniom eurodeputowanych zapewnia na ten cel od dawna. Natomiast stworzenie odpowiednio przyjaznego środowiska dla rozwoju miast zależy już od ich włodarzy.

Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy URBAN, poprowadził dziś w Parlamencie debatę „Budowanie przewagi konkurencyjnej ośrodków miejskich”.

Co do tego, że miasta odgrywają kluczową rolę motorów wzrostu w Europie nikt nie ma już dziś wątpliwości. Praca na rzecz rozwoju miast, to praca na rzecz rozwoju konkretnego regionu i całego kraju. Dla przykładu, rewitalizacja poprzemysłowych obszarów miejskich to nie jest tylko estetyczna praca architektów – to zespół działań dla rozwoju miasta, zapobieganie negatywnym zjawiskom występującym na jego obszarze takim jak np. rozlewanie się miasta, to przywracanie życia konkretnym jego częściom i rozwiązywanie problemów społecznych.”

– powiedział podczas debaty Jan Olbrycht, podkreślając rolę miejskiego wymiaru polityki spójności.

„Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Trzeba mieć długofalową strategię, pomysł, który będzie konsekwentnie realizowany”.

Spotkanie było współorganizowane przez prezydenta miasta Łodzi, Hannę Zdanowską oraz Joannę Skrzydlewską – posła do Parlamentu Europejskiego. Głównymi wątkami, które eksperci poruszyli w ramach debaty, był pożądany kierunek rozwoju europejskich miast w przyszłości, europejskie wsparcie w tej dziedzinie w ramach różnych polityk unijnych oraz polskie plany związane z polityką miejską oraz rewitalizacją miast w ramach realizacji projektów polityki spójności. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, eksperci z Komisji Europejskiej oraz europarlamentarzyści.

<< Wstecz