Jest porozumienie budżetowe między Parlamentem i Radą!

Jest porozumienie budżetowe między Parlamentem i Radą!

Dziś rano z sukcesem zakończyły się wielomiesięczne negocjacje nad następnym wieloletnim budżetem Unii. Oznacza to, że programy finansowane ze wspólnej, Europejskiej kasy przez następne siedem lat będą mogły ruszyć bez opóźnień.

„Pieniądze unijne są ważnym stymulatorem tworzenia nowych miejsc pracy i inwestycji w naszym kraju. Najbardziej korzystają na tym samorządy, rolnicy, przedsiębiorcy, słowem wszyscy obywatele. Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do zakończenia prac nad przepisami dotyczącymi zasad wydawania pieniędzy unijnych w sektorach niezwykle istotnych dla Polski, takich jak rolnictwo, edukacja czy polityka regionalna. Jako sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego do Polski płyną miliardy euro na inwestycje infrastrukturalne, z wielkim zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie.”

– komentował Jan Olbrycht.

Dzisiejsze ustalenia wymagają jeszcze formalnej zgody Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Głosowanie plenarne PE odbędzie się w przyszłym tygodniu w środę, 3 lipca, w Strasburgu.

Czytaj komunikat prasowy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskiem.

<< Wstecz