Jan Olbrycht wicekoordynatorem w Komisji Budżetowej

Jan Olbrycht wicekoordynatorem w Komisji Budżetowej

Jan Olbrycht został dziś wybrany wicekoordynatorem grupy EPL w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Komisja ta odpowiedzialna jest przede wszystkim za negocjacje i uchwalanie rocznych budżetów Unii Europejskiej. Podczas rozpoczynającej się kadencji zajmie się także między innymi przeglądem wieloletniego budżetu Unii na lata 2014-2020.

<< Wstecz