Jan Olbrycht wicekoordynatorem komisji budżetowej

Jan Olbrycht wicekoordynatorem komisji budżetowej

Jan Olbrycht został dziś ponownie wybrany wicekoordynatorem Grupy EPL w komisji budżetowej. Koordynator jest rzecznikiem frakcji politycznej w swojej komisji. Do jego głównych obowiązków należy przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów Grupy EPL w danej komisji oraz współpraca z koordynatorami innych grup politycznych w celu wypracowania wspólnego stanowiska. Koordynatorzy decydują także o ogólnych kierunkach pracy poszczególnych komisji merytorycznych i podziale pracy między posłów, w tym o wyznaczaniu sprawozdawców. Omawiają także problemy polityczne i przygotowują wszystkie posiedzenia komisji. Jan Olbrycht pełni tą funkcję od początku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

<< Wstecz