Jan Olbrycht o sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego za rok 2012

W dniu 21 listopada 2013 roku podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miało miejsce przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2012 oraz debata nad tym sprawozdaniem. Raport przedstawił Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Vítor Manuel da Silva Caldeira, w debacie uczestniczył również komisarz ds. budżetu Algirdas Šemeta.

W debacie w szczególności podkreślano, że błędy w wydawaniu środków unijnych nie koniecznie muszą oznaczać oszustwa, podkreślano również potrzebę uproszczenia zasad wydatkowania środków i ich rozliczania, jak też konieczność dążenia do bezwzględnego odzyskiwania środków zakwalifikowanych, jako wydatkowanych nieprawidłowo. Europosłowie zaznaczali, że należy wyciągnąć wnioski z wyników analiz przeprowadzonych w toku przygotowania sprawozdania rocznego, aby uniknąć powielania błędów w przyszłości.

Poseł Jan Olbrycht w swoim wystąpieniu podkreślił, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego jest analizą prowadzoną w danym momencie, może być więc negatywny w przekazie, jednak rzeczywistość może być znacznie lepsza, ponieważ państwa wyciągają wnioski i na bieżąco korygują pojawiające się błędy. „W tegorocznym raporcie znalazły się, co jest niezwykle ważne i pozytywne, dwa elementy. Nie tylko bowiem wzięto pod uwagę poziom błędu w wydatkowaniu środków, ale również dokonano analizy jakości realizowanych polityk w państwach członkowskich. Tylko takie zestawienie może bowiem dawać określone efekty„.

<< Wstecz