Jak UE finansuje innowacyjne projekty w miastach? – Konferencja Intergrupy URBAN

Jak UE finansuje innowacyjne projekty w miastach? – Konferencja Intergrupy URBAN

21. marca Intergrupa URBAN, której przewodniczącym jest Jan Olbrycht we współpracy z Departamentem Generalnym ds. Badań Naukowych i Innowacji zorganizowali konferencję, aby pokazać, w jaki sposób działania UE w zakresie badań i innowacji napędzają zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Celem konferencji była prezentacja istotnej podstawy wiedzy z projektów, inicjatyw, działań, badań finansowanych przez UE, omówienie nowych rozwiązań, wyzwań i możliwości związanych z badaniami i innowacjami w UE w oparciu o główne punkty projektu raportu „Innowacyjne miasta oraz wspieranie transferu wiedzy w kierunku zrównoważonej transformacji miejskiej, wykorzystując istniejące unijne instrumenty finansowania.

Program wydarzenia oparty został na trzech sesjach, na które składały się inspirujące rozmowy, dyskusje panelowe i studia przypadku z trwających projektów demonstracyjnych programu „Horyzont 2020”. Grono prelegentów tworzyli posłowie do Parlamentu Europejskiego, politycy, liderzy miast, oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora prywatnego, przemysłu, organizacji pozarządowych, a także reprezentanci instytucji europejskich i agencji ONZ.
Czwartkowe wydarzenie „Badania i Innowacje UE dla Miast Przyszłości” to jeden z elementów do przygotowań konferencji miejskiej Dni badan i innowacji, zaplanowanej na wrzesień 2019 r., kiedy to ukaże się Strategiczny program badań i innowacji UE na temat innowacyjnych miast.

<< Wstecz