Intergrupa URBAN: Konferencja o mieszkalnictwie

Intergrupa URBAN: Konferencja o mieszkalnictwie

Ponad 118 milionów ludzi w Unii Europejskiej, czyli 23.5% całkowitej europejskiej populacji, żyje w zagrożeniu biedą i społecznym wykluczeniem. Europa zmuszona jest więc zmierzyć się z narastającym kryzysem mieszkaniowym. Niezbędna jest reakcja na problem mieszkalnictwa na poziomie tak krajowym, jak i całej Unii Europejskiej. Jednym z proponowanych rozwiązań dla kryzysu jest zastosowanie wzmożonej współpracy z sektorem prywatnym w postaci pośrednictwa w najmie nieruchomości. Czy to właśnie umocnienie relacji z sektorem prywatnym przysłuży się zintegrowanemu i zrównoważonemu rozwojowi miast?

Na to pytanie i wiele innych próbowali odpowiedzieć paneliści konferencji „Jaka jest rola prywatnego rynku we wspieraniu infrastruktury mieszkań przystępnych cenowo? Rola pośredników nieruchomości.” Organizatorzy, czyli Integrupa URBAN, której przewodniczy Jan Olbrycht we współpracy z Międzynarodowym Związkiem Właścicieli Nieruchomości zainicjowali wydarzenie, które skoncentrowane było na relacji między problemem mieszkaniowym (ang.housing) a rynkiem nieruchomości. Debata miała na celu znalezienie wspólnej płaszczyzny przez decydentów, praktyków i pracowników akademickich. Wydarzenie było także okazją do wymiany najlepszych praktyk i przyjrzenia się niektórym dostępnym narzędziom i rozwiązaniom, które przyczynią się do ochrony prawa do mieszkania. Warto zaznaczyć, że konferencja odbędzie się w ramach większej inicjatywy o nazwie „Housing Solutions Platform”, powstałej w wyniku partnerstwa FEANTSA (Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji zajmujących się pracą z bezdomnymi), Housing Europe i Fondation Abbé Pierre (która zajmuje się pomocą w zakresie mieszkalnictwa dla osób defaworyzowanym).

 

 

 

 

 

 

 

<< Wstecz