Europejskie miasta w debacie nad światową agendą miejską ONZ

Europejskie miasta w debacie nad światową agendą miejską ONZ

W dniu dzisiejszym poseł Jan Olbrycht wziął udział w konferencji miejskiej w Berlinie organizowanej m. in. przez Metropolis oraz departament ds. polityki miejskiej Senatu berlińskiego na temat światowej agendy miejskiej ONZ.

Jan Olbrycht w swoim wystąpienie pt. „Miasta i Unia Europejska: agenda miejska UE i przygotowania do Habitat III” zauważył, iż w debacie na temat przyszłości polityki miejskiej „instytucje unijne są spóźnione, ponieważ debata ta toczy się już od dłuższego czasu na forum ONZ.” „Same jednak europejskie miasta w tej debacie biorą udział już od dawna! Na szczęście instytucje unijne dołączyły do globalnej debaty, która w tej chwili nabiera tempa.” – komentował Jan Olbrycht.

Nowa agenda miejska, która ma brać pod uwagę wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie celu nr 11, jest już dobrze zarysowana. Pytanie tylko dotyczy tego jak miasta i obywatele będą włączeni w jej realizacje. Jeżeli chodzi natomiast o agendę miejską Unii Europejskiej, partnerstwa, które będą ją realizowały, będą musiały sprecyzować jaki kierunek obrać i nad czym konkretnie pracować.

„Mam nadzieję, że nowa światowa agenda miejska będzie miała przełożenie na realia europejskie i zostanie wykorzystana przy pracach partnerstw realizujących europejską agendę miejską.”- podsumował poseł Olbrycht.

 

<< Wstecz