EU-Chiny: współpraca regionalna i miejska

EU-Chiny: współpraca regionalna i miejska

Jan Olbrycht jako przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim zajmującej się tematyką miejską uczestniczył w konferencji wysokiego szczebla na temat rozwoju regionalnego i miejskiego UE-Chiny „EU – China Regional Policy High-Level Seminar: Regional Innovation and High-quality Development of Regional Economy” w chińskim mieście Zhenzhou. Konferencja, na której obecna była komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu  to wydarzenie towarzyszące szczytowi UE-Chiny, odgrywającego szczególną rolę w budowaniu relacji między stronami.

 

 

 

Podczas swojego przemówienia na konferencji Jan Olbrycht podkreślił, „że Europa z uwagą przygląda się aktywności Chin w dziedzinie polityki miejskiej. To, co dzieje się w chińskim miastach jest bowiem rodzaju eksperymentu, która ukazuje do jakiego momentu megamiasta mogą rozwijać się tak, aby wciąż były efektywne i mogły realizować potrzeby mieszkańców w dziedzinie transportu, opieki zdrowotnej itp.Pomimo różnicy w wielkości europejskich i chińskich miast możemy wzajemnie uczyć się od siebie tego, jakie rozwiązania działają w miastach, a jakie się nie sprawdzają. Dlatego tez chińskie miasta mogą również czerpać od tych mniejszych, europejskich miast i zobaczyć, jakie rozwiązania zadziałały u nas.
Mamy również podobne problemy, z którymi musimy sobie poradzić tak w Europie, jak i w Chinach. Należą do nich m.in starzejące się społeczeństwo i związana z tym kwestia opieki zdrowotnej dla starszych osób wykorzystującej nowe technologie oraz projektowanie miast, w taki sposób aby były one przyjazne osobom starszym. Przed europejską i chińską polityką jawi się coraz więcej wyzwań m.in: jak rozwiązać kwestię transportu i zwiększającej się liczby elektrycznych samochodów, jak poradzić sobie z ich ładowaniem, jak ograniczyć ruch miejski…” – powiedział Jan Olbrycht podczas seminarium.

 

Wyjazd do Chin stanowił także okazję do spotkania z przedstawicielami partnerskich miast z Chin i Europy uczestniczących w projekcie wymiany doświadczeń organizowanym przez Komisję Europejską. Jan Olbrycht  miał okazję również dyskutować nt. zrównoważonego zarządzania megalopoliami w Chinach, m.in podczas spotkania z z przedstawicielami Agencji do spraw ochrony powietrza w Szanghaju. Specjaliści podzielili się wiedzą w dziedzinie monitorowania jakości powietrza i wody oraz informowania mieszkańców, o tym jakie mają instrumenty, aby tym zarządzać.

 

 

 

 

Eksperci Huawei przedstawili natomiast delegacji najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w smart city. Jan Olbrycht miał okazję zobaczyć innowacyjne technologie usprawniają zarządzanie transportem w miastach – od transportu miejskiego do zarządzania lotniskami, czyli ruchem pasażerów i samolotów na największych lotniskach na świecie. Rozwiązania dedykowane smart city wykorzystywane w Chinach to także modernizacja oświetlenia miejskiego, bezpieczeństwa i monitoringu miejskiego oraz przesyłu energii.

 

 

 

<< Wstecz