„Dziś ważny jest rozwój współpracy a nie konkurencyjności między miastami”

„Dziś ważny jest rozwój współpracy a nie konkurencyjności między miastami”

Jan Olbrycht spotkał się dziś z delegacją z Chin w ramach IX dialogu Unii Europejskiej i Chin na temat polityki regionalnej. Spotkanie poświęcone było współpracy między obiema stronami w zakresie urbanizacji i polityki miejskiej. Sześcioosobowej delegacji przewodniczył Lifeng HE – wiceprzewodniczący Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej.

Podczas rozmów, Jan Olbrycht zarysował rozwój dotychczasowej współpracy między UE a Chinami, zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i Intergrupy URBAN w tym zakresie oraz przedstawił zainicjowany przez siebie program World Cities  – Miasta świata , który ma na celu wzmocnienie kontaktów i rozwój współpracy w obszarze polityki miejskiej pomiędzy UE a krajami trzecimi, i który od dwóch lat wdrażany jest przez Komisję Europejską.

Pan HE zaprezentował strukturę miast w Chinach i kierunki pożądanego rozwoju podkreślając wartość dotychczasowej wymiany doświadczeń, m.in. w ramach programu World Cities. Program jest projektem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach działań przygotowawczych Parlamentu Europejskiego w celu promowania wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między Unią Europejską a krajami trzecimi dotyczących rozwoju terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów miejskich, partnerstw miejsko-wiejskich i miejskiej współpracy transgranicznej.

Obecnie program World Cities koordynuje współpracę UE z 4 krajami: Chinami, Indiami, Japonią i Kanadą, która skupia się na 6 tematach, tj.:

  • Zarządzanie wielopoziomowe
  • Współpraca transgraniczna i strategia makroregionalna
  • Zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich
  • Zrównoważony rozwój miast
  • Innowacje i konkurencyjność regionalna
  • Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu

 „Współpraca między Chinami i UE w zakresie tematyki miejskiej przynosi korzyści obu partnerom. Europa może na przykład obserwować skutki radykalnej urbanizacji i wyciągać z tego wnioski. Chiny mogą uczyć się od Europy jak przy zastosowaniu takich instrumentów jak np. polityka regionalna można stawiać czoła wyzwaniom i rozwiązywać problemy w miastach” podkreślił na zakończenie Jan Olbrycht.

<< Wstecz