Delegacje PE

Delegacje podtrzymują i rozwijają międzynarodowe kontakty Parlamentu. Działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa.

Od 2014 roku Jan Olbrycht jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Delegacja odpowiada za relacje z dziesięcioma państwami Azji Południowo-Wschodniej zrzeszonych w ASEAN (Brunei, Kambodżą, Indonezją, Laosem, Malezją, Mjanmarem, Filipinami, Singapurem, Tajlandią i Wietnamem), a także z samą organizacją ASEAN.

Każdego roku członkowie delegacji biorą udział w spotkaniach roboczych w państwach regionu oraz spotkaniach międzyparlamentarnych. Członkowie delegacji reprezentują również Parlament Europejski podczas corocznych posiedzeń Zgromadzenia Międzyparlamentarnego ASEAN (AIPA), w którym PE ma status obserwatora.

W kadencji 2009-2014 Jan Olbrycht był członkiem Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem, oraz członkiem Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem

Delegacja ta została powołana do życia 17 listopada 1994 roku i jest odpowiedzialna za międzyparlamentarne relacje z tymi pięcioma bałkańskimi państwami. Obecnie organizowane są wspólne coroczne spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Serbią i Kosowem, które są oparte na dobrowolnych umowach między partnerami, oczekującymi na wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Relacje z Albanią i Czarnogórą opierają się na układach o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisanych w 2010 roku. Od tego czasu członkowie Parlamentu Europejskiego i parlamentarzyści z obu tych krajów spotykają się dwa razy w roku na dwustronnych spotkaniach w ramach specjalnych komisji do spraw określonych przez owe umowy. Zarówno z Albanią, jak i Czarnogórą, współpracują specjalne grupy robocze zajmujące się relacjami z każdym z tych państw indywidualnie.