Dyskusja o integracji uchodźców z europejskimi miastami

Dyskusja o integracji uchodźców z europejskimi miastami

W środę 6 kwietnia 2016r. w Brukseli, z inicjatywy Intergrupy URBAN i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB,) odbyła się konferencja o tematyce miejskiej związana z coraz to poważniejszym ostatnio problemem uchodźców „Jak europejskie miasta mogą poradzić sobie z obecnym kryzysem migracyjnym?”

Posłowie, przedstawiciele instytucji UE oraz władz lokalnych i regionalnych z całej Europy dyskutowali o skutecznych sposobach integracji uchodźców oraz metodach finansowania.

Na wstępie, powitalne przemówienie wygłosił Mikołaj Dowgielewicz, Stały Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy Unii Europejskiej, podkreślając współpracę między EIB i państwami członkowskimi mającą na celu niesienie pomocy w zwalczaniu bezprecedensowego kryzysu uchodźczego na terenie Unii Europejskiej. Jan Olbrycht, Przewodniczący Intergrupy URBAN , nakreślił także, iż należy spojrzeć na problem migracyjny nie tylko pod pryzmatem aktualnej sytuacji, ale także przyszłości i ewolucji procesu migracyjnego oraz należy wdrożyć natychmiastowe środki rozwiązujące pilne problemy funkcjonowania miast.

Pierwsza część panelu upłynęła pod znakiem rozmów na temat integracji uchodźców widzianej z perspektywy instytucji unijnych. Zostało wyraźnie podkreślone, iż od samego początku kryzysu uchodźczego miasta europejskie okazały ogromną wielkoduszność i wsparcie dla przyjmowanych imigrantów.

W kolejnej części konferencji zwrócono uwagę na potrzebę koordynacji między instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi, celem lepszego rozmieszczenia i lokacji uchodźców na terenie Europy, w dużych, ale również i średnich oraz mniejszych miastach, a także na potrzebę pobudzenia integracji imigrantów i uchodźców.

Na koniec, Jan Olbrycht podkreślił, iż aktualnie obserwujemy tylko początki długoterminowego procesu migracyjnego w Unii Europejskiej, dlatego więc instytucje unijne powinny rozpocząć rozważania nad opracowywaniem europejskich danych statystycznych oraz dokonać rewizji europejskich polityk.

Intergrupa URBAN już trzecią kadencję zrzesza 89 posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 118 organizacji partnerskich, którzy wspólnie, horyzontalnie pracują nad tematami dotyczącymi kwestii miejskich. Przewodniczącym Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim jest poseł Jan Olbrycht.

urban

<< Wstecz