Dodatkowe środki w budżecie Unii Europejskiej zatwierdzone

Dodatkowe środki w budżecie Unii Europejskiej zatwierdzone

Parlament Europejski przyjął dzisiaj podczas trwającej właśnie sesji plenarnej w Strasburgu szereg budżetów korygujących na rok 2013; jeden z nich zapewnia dodatkowe środki finansowe na płatności dla państw członkowskich w ramach polityki spójności.

W budżecie Unii Europejskiej na bieżący rok zabrakło ponad 11 miliardów euro na pokrycie zobowiązań finansowych. Po długich negocjacjach z Radą, dzieki dzisiejszemu głosowaniu zagwarantowana została pierwsza transza tej sumy w wysokości 7,3 mld euro.

Poseł Olbrycht, jako członek Komisji Budżetowej podkreślał podczas debaty poprzedzającej głosowanie jak ważne jest zapewnienie płynności finansowej Unii zaznaczając równocześnie, że Parlament jest świadomy ogromnego wysiłku państw członkowskich, jaki się z tym wiąże. Podkreślał także, że chodzi również o wiarygodność finansową całej Unii Europejskiej, która musi wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jan Olbrycht przypominał, że zaistniała sytuacja jest wynikiem wieloletniego ustalania poziomu płatności na zbyt niskim poziomie.

„Ta niespotykana dotąd sytuacja jest okazją do weryfikacji obecnego systemu budżetowego Unii Europejskiej. Warto zatem wyciągnąć wnioski bieżące, żeby ta debata była również początkiem rozmów nad reformą tego systemu” powiedział Jan Olbrycht. Dodał, że Parlament Europejski oraz inne instytucje powinny podjąć decyzje, które pozwolą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Jan Olbrycht podkreślił ponadto związek dzisiejszej debaty z toczącymi się pracami nad przyjęciem wieloletniego budżetu Unii na lata 2014-2020.

Zobacz nagranie przemówienia posła Jana Olbrychta

<< Wstecz