Dialog międzyreligijny: Jan Olbrycht otrzymał Order Świętego Włodzimierza

Dialog międzyreligijny: Jan Olbrycht otrzymał Order Świętego Włodzimierza

Dzisiaj (2.05.2018) z inicjatywy grupy EPL ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego odbyła się w Parlamencie Europejskim konferencja pt. „Ukraina w czasach niepodległości: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego w świetle wyzwań zmian społecznych”. Gościem honorowym wydarzenia był zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Patriarcha Filaret. Podczas spotkania z Patriarchą doszło do uroczystego nagrodzenia posła Jana Olbrychta Orderem Świętego Włodzimierza. Jan Olbrycht został uhonorowany przez duchownych nagrodą w podzięce za „wyjątkowe zaangażowanie w szerzenie chrześcijańskich wartości w Europie i na świecie, wspieranie Ukrainy i jej europejskiej tożsamości, prowadzenie międzyreligijnego i międzykulturalnego dialogu oraz dbałość o wzajemną współpracę pomiędzy  Patriarchatem Kijowskim a Parlamentem Europejskim.

<< Wstecz