Delegacja Parlamentu Europejskiego w Czarnogórze

Delegacja Parlamentu Europejskiego w Czarnogórze

Poseł Jan Olbrycht uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z Czarnogórą. W niedzielę spotkał się w Podgoricy z przedstawicielem Fundacji Konrada Adenauera w Czarnogórze i Serbii.

W poniedziałek do południa przewidziano spotkania z przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry, premierem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Po południu rozpoczęło się 14 posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra, podczas którego posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz posłowie Parlamentu Czarnogóry rozmawiali o stanie zaawansowania rozmów przedakcesyjnych. Poseł Olbrycht odniósł się do sytuacji gospodarczej Czarnogóry oraz poruszył kwestie wykorzystania Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), którą oferuje Unia Europejska.

We wtorek eurodeputowani mieli okazję zobaczyć konkretne projekty współfinansowane przez Unie Europejską podczas wizyty studyjnej.

 

<< Wstecz